Lektiehjælp til engelsk i en globaliseret verden

Er engelsk overhovedet et fremmedsprog?

Behovet for at kunne begå sig på engelsk stiger i takt med globaliseringen, og i Danmark skal man allerede have engelsk fra 1. klasse - altså samtidig med at man begynder at lære at læse og skrive på sit modersmål. Men hvorvidt engelsk overhovedet er et fremmedsprog for danske børn i dag er også begyndt at præge dagsordenen. Børn vokser op med engelsk og bliver eksponeret for det allerede fra en tidlig alder. Børn får stukket en Ipad i hånden, hvor de ser engelske youtubervideoer om andre børn (eller voksne), der pakker legetøj ud af indpakninger og viser det frem for den digitale verdens publikum. I 1. klasse er børn allerede i stand til at referere til trends på det sociale medie, TikTok, og gamernes sprog er præget af engelske termer fra spil som Minecraft og Fortnight. At få lektiehjælp i engelsk eller anden støtte til at få tillært sig dette vigtige sprog synes derfor at give åbenlys mening hvis barnet måtte have et behov.

De store krav til engelsk

Forventningerne til hvad børn skal kunne i engelskundervisningen i dag har således også forandret sig, og der kræves mere af eleverne i dag, end der gjorde for f.eks. 15 år siden. Det gælder både elever på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau. Især på gymnasialt niveau er års- og eksamenskarakteren i engelsk vigtig, fordi den ofte bruges som dokumentation på ens engelskkompetencer, hvis man vil rejse ud i verden og f.eks. læse et semester eller en hel uddannelse på et universitet i udlandet. Det er der mange, der ikke tænker over, før de skal til at søge om optagelse og opdager, at deres karakterer ikke er høje nok. Det er ikke, fordi det er umuligt at komme af sted, men så skal der investeres i diverse sprogprøver, som skal dokumentere ens kompetencer. Men selvom børn og unge bruger mere tid på Youtube, TikTok, gamingsites og andre digitale platforme, hvor de konstant bliver eksponeret for engelsk, er det ikke ens betydning med, at de på mirakuløs vis imødekommer kravene og forventningerne i engelskundervisningen.

Når ens egne kompetencer ikke rækker

Derudover er det ikke alle forældre, der har mulighed for at hjælpe deres egne børn med lektierne i engelsk - for slet ikke at tale om at løfte det faglige niveau. Derfor er der mange børn og unge, som har behov for lektiehjælp i engelsk, og i dag er det heldigvis blevet lettere end nogensinde at finde lektiehjælpere med et højt fagligt niveau, som kan varetage lektiehjælpen. Flere familier vælger derfor at gå denne vej for at sikre, at deres børn ikke sakker bagud, hvilket har gjort professionel lektiehjælp til en populær løsning.